News

Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media

This project has been part-funded by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media under Project Ireland 2040. Tá an tionscadal seo páirt-mhaoinithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán faoi Thionscadal Éireann 2040.

This project has been part-funded by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport

and Media under Project Ireland 2040.

Tá an tionscadal seo páirt-mhaoinithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta,

Spóirt agus Meán faoi Thionscadal Éireann 2040.


< back to news listings